7022

Direk Montaj ve Söküm

    Müşteri tasdikli profil ve direk dağıtım listeleri kalifiye elemanlarımızca incelenip gerek görülen noktalarda revize işlemleri gerekli etüt ve aplikasyon şartnamelerine uygun olarak yapılır. Bu işlemlerin sonrasında direk yerleri arazi üzerine aplike edilir.  Bu çalışmaların sonrasında gerekli malzeme ve ekipman tespit edilerek projenin uygulanacağı zamana bağlı olarak mevsim koşulları ve coğrafi yapı dikkate alınarak şantiye programı belirlenir.